گروه تئاتر جوان

۰۸.۰۸.۱۳۹۰ - اعضای گروه

از سال 77 تا کنون حدود 480 نفر بازیگر با گروه فعالیت داشته اند و هم اکنون نیز 50 نفر عضو فعال دارد و 30 نفر به طور پاره وقت و در مواقع نیاز در گروه به فعالیت مشغول اند . همچنین در گروه سنی کودک نیز حدود 20 نفر فعال اند.


نویسنده : http://teatremeybod.ir
لینک مستقیم این مطلب : http://teatremeybod.ir/index.php?name=news&op=view&id=2