گروه تئاتر جوان

۲۶.۰۷.۱۳۹۴ - نشستی برای نمایش در رادیو

به نقل از بازینامه : شامگاه 25 مهر نشست معاون صدای مرکز صداوسیمای یزد با تعدادی از هنرمندان و نویسندگان نمایش در دفتر معاونت صدا برگزار شد ...
موضوع این نشست برنامه ریزی برای تولیدات نمایش رادیوئی بود. سیروس معاون صدا اهداف و محورهای مورد نظر خود را بیان کرد و حاضرین نیز بر اساس تجربیات قبلی خود راهکارهایی را پیشنهاد دادند. قرار بر این شد تا در گام نخست یک آرشیو رده بندی شده از صداهای بازیگران نمایش رادیوئی تشکیل شود. به همین منظور قرار است تا فهرستی از هنرمندانی که بیان مناسبی برای نمایش رادیوئی دارند به معاون صدا ارائه شود و تا پایان این هفته این بانک صدا بوجود بیاید. از نکات مورد تاکید این نشست آماده کردن حداقل 5 نمایش برای حضور در بخش رقابتی نمایش های رادیوئی جشنواره فجر بود.


نویسنده : http://teatremeybod.ir
لینک مستقیم این مطلب : http://teatremeybod.ir/index.php?name=news&op=view&id=434