گروه تئاتر جوان

۱۷.۰۶.۱۳۹۵ - کارگاه های آموزش بازیگری از شهریور ماه 95 آغاز گردید

سرپرست گروه تئاتر جوان از برگزاری کارگاه های آموزش بازیگری خبر داد. در این کارگاه ها که علاقه مندان به 4 دسته خانم ها . آقایان . کودک و مختلط تقسیم شدند برنامه ریزی شده است تا مباحث آموزشی مورد نیاز مطرح گردد و بعد از گذشت دوره مقدماتی از اساتید بنام کشور دعوت شود تا به بار آموزشی مورد نیاز بیفزایند...


برنامه کلاسی علاقه مندان به شرح ذیل Ù…ÛŒ باشد : 
1. شنبه از ساعت 6 الی 8 کودک
2. یکشنبه از ساعت 4 الی 6 آقایان
3. دوشنبه از ساعت 6 الی 8 خانم ها
4.سه شنبه از ساعت 4 الی 6 آقایان
5.چهارشنبه از ساعت 6 الی 8 کودک
6.پنجشنبه از ساعت 5 الی 7 خانم ها
7.جمعه از ساعت 4 الی 7 عمومی
آقایی در ادامه افزود : آموزش نقطه گمشده ای در گروه ماست Ú©Ù‡ سعی داریم با تاکید بر روی آن اجازه حضور افراد را بدون آموزش Ø¯Ø± نمایش ها Ù†Ø¯Ù‡ÛŒÙ…. باید تفاوتی بین افراد آموزش Ùˆ افرادی Ú©Ù‡ بدون هیچگونه آموزشی اداعای هنر دارند باشد. بنابر این تمام تاکید ما بر یادگیری اصولی Ùˆ حتی آکادمیک هنر نمایش هست تا بتوانیم از راه درست شاهد پیشرفت Ùˆ رشد بچه های علاقه مند باشیم.
در پایان آقایی ضمن خرسندی از حضور چشمگیر علاقه مندان گفت : ما امیدواریم که بتوانیم خروجی خوبی از این عزیزان در آینده ای نزدیک ببینیم و شاهد رشد و بالندگی این آیندگان تئاتر میبد باشیم.

نویسنده : http://teatremeybod.ir
لینک مستقیم این مطلب : http://teatremeybod.ir/index.php?name=news&op=view&id=444